Açılış Konferansına Davet “2. Uluslararası Yürütme Komitesi Toplantısı” Gerçekleştirildi “Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi” Gerçekleştirildi Açılış Toplantısı ve Konferansı (15-17 Ocak 2018) ISEKI Gıda Derneği tarafından hazırlanan gazetenin Temmuz 2018 sayısında POSTHARVEST projesi hakkında bilgilere yer verilmiştir 5. ISEKI Uluslararası Gıda Konferansı POSTHARVEST proje sunumu Proje Kapsamında İncir Bahçe Günü Etkinliği Gerçekleştirildi Yıldıray İstanbullu İspanya'nın "ALIMENTACIÓN" Dergisine Proje ile İlgili Açıklamalarda Bulundu Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali Lansmanı Buluşma Adresi Avusturya Oldu Proje Kapsamında Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi Konulu Eğitim İspanya'da Gerçekleştirildi 4. Yürütme Komitesi Toplantısı (14-16 Mayıs 2019) Murcia/İspanya

Gıda ve Yem Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen ‘’Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak için Yenilikçi Yaklaşımlar’’ isimli AB stratejik ortaklık projesi kapsamında Murcia İspanya’da gerçekleştirilen kısa dönem ortak personel eğitimi sırasında katılımcılar Gıda ve Konserve Endüstrisi Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC) uzmanlarıyla beraber fiziksel yöntemler kullanılarak elde edilmiş pektin maddesini kullanarak ayva marmelatı hazırlamayı öğrendiler ve meyve sebze artıklarını atmak veya hayvan yemi olarak kullanmak yerine çevreye dost alternatif değerlendirme metotları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.