Açılış Konferansına Davet “2. Uluslararası Yürütme Komitesi Toplantısı” Gerçekleştirildi “Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi” Gerçekleştirildi Açılış Toplantısı ve Konferansı (15-17 Ocak 2018) ISEKI Gıda Derneği tarafından hazırlanan gazetenin Temmuz 2018 sayısında POSTHARVEST projesi hakkında bilgilere yer verilmiştir 5. ISEKI Uluslararası Gıda Konferansı POSTHARVEST proje sunumu Proje Kapsamında İncir Bahçe Günü Etkinliği Gerçekleştirildi Yıldıray İstanbullu İspanya'nın "ALIMENTACIÓN" Dergisine Proje ile İlgili Açıklamalarda Bulundu Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali Lansmanı Buluşma Adresi Avusturya Oldu Proje Kapsamında Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi Konulu Eğitim İspanya'da Gerçekleştirildi 4. Yürütme Komitesi Toplantısı (14-16 Mayıs 2019) Murcia/İspanya

"Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" projesi faaliyetleri çerçevesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. tarafından hazırlanan "Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali" kitabının lansmanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Sayın Özkan KAYACAN ve Hayvan Sağlığı ve Gıda Yem Araştırmaları Dairesi Başkanı Sayın Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ'ın katılımı ile gerçekleştirildi. 
Lansmanda; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu ve Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül konuşmalarını yaptılar. 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan, taze meyve ve sebzedeki kaybın diğer tarımsal ürünlerdeki kayıpların iki katından fazla olduğuna dikkat çekerek, "Üretmek kadar pazarlamak da önemli. Önümüzdeki süreçte yükte hafif pahada ağır ürünler üretmek bizim boynumuzun borcudur" dedi. Gıdalarda tarımsal üretimden tüketime kadar tüm tedarik zinciri boyunca kayıpların meydana geldiğini belirterek, "Bu kayıplar, tarımsal üretimde, taşıma ve depolamada, işleme ve paketlemede, dağıtım ve satışta en sonunda da tüketim noktasında olmaktadır. Avrupa'daki farklı gıda gruplarına baktığımızda ağırlık bazında en fazla ürün kaybının yüzde 68 ile kök yumrulu bitkilerde olduğunu görmekteyiz. Bu grubu yüzde 55 ile meyve ve sebze grubu takip etmektedir. En az ürün kaybı ise süt sektöründe oluşmaktadır" dedi. 
Kayacan, taze meyve ve sebzedeki kaybın diğer tarımsal ürünlerdeki kayıpların iki katından fazla olduğunun altını çizerek, "Üretmek kadar pazarlamak da önemli. Önümüzdeki süreçte yükte hafif pahada ağır ürünler üretmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu da sahadaki üreticimize kadar bilimsel bir dokunuşla yapabiliriz. Bu bilimsel dokunuşu da TAGEM olarak biz yapmayı taahhüt ediyoruz. Üniversitelerden sanayicilerimize herkese kapılarımız açık" şeklinde konuştu. 
Enstitü Müdürü Sayın İstanbullu, proje ortaklarından ve proje faaliyetleri kapsamında yapılan etkinlikleri açıklarken; hazırlanan eğitim materyalini tanıttı. Eğitim materyalinin üreticilerin eğitimindeki rolünden ve bu çalışmayla halkın bilinçlendirilmesinin hedeflendiğinden bahsetti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aktaş, kayıp ve israfın önlenmesine dikkat çekerken; sektörde çalışan kişilerin yeterliliklerini artırmayı ve kayıpları en aza indirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Lansman proje hakkında hazırlanan bilgilendirme sunumları ile tamamlandı.