Açılış Konferansına Davet “2. Uluslararası Yürütme Komitesi Toplantısı” Gerçekleştirildi “Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi” Gerçekleştirildi Açılış Toplantısı ve Konferansı (15-17 Ocak 2018) ISEKI Gıda Derneği tarafından hazırlanan gazetenin Temmuz 2018 sayısında POSTHARVEST projesi hakkında bilgilere yer verilmiştir 5. ISEKI Uluslararası Gıda Konferansı POSTHARVEST proje sunumu Proje Kapsamında İncir Bahçe Günü Etkinliği Gerçekleştirildi Yıldıray İstanbullu İspanya'nın "ALIMENTACIÓN" Dergisine Proje ile İlgili Açıklamalarda Bulundu Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali Lansmanı Buluşma Adresi Avusturya Oldu Proje Kapsamında Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi Konulu Eğitim İspanya'da Gerçekleştirildi 4. Yürütme Komitesi Toplantısı (14-16 Mayıs 2019) Murcia/İspanya

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Avrupa Komisyonu Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" isimli Avrupa Birliği proje toplantısı Avusturya'da gerçekleştirildi.
Proje koordinatörü olan Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ, Gaziantep Üniversitesi, Galati Üniversitesi, BOKU Üniversitesi ve Bursa Ticaret Borsasından temsilciler Avusturya'da buluştu.
Gerçekleştirilen toplantıda proje sürecinin işleyişi ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. 2019'da büyük bir farkındalık oluşturma master planları tamamlandı.