Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Avrupa Komisyonu Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" isimli Avrupa Birliği proje toplantısı Avusturya'da gerçekleştirildi.
Proje koordinatörü olan Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ, Gaziantep Üniversitesi, Galati Üniversitesi, BOKU Üniversitesi ve Bursa Ticaret Borsasından temsilciler Avusturya'da buluştu.
Gerçekleştirilen toplantıda proje sürecinin işleyişi ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. 2019'da büyük bir farkındalık oluşturma master planları tamamlandı.