Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlanan ve Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" projesinin açılış toplantısı ve açılış konferansı 15-17 Ocak 2018 tarihinde Bursa’da gerçekleştirildi.