Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi Açılış Konferansı 16 Ocak 2018 Saat 13:30'da Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Gen Bankası Toplantı Salonundadır.