Açılış Konferansına Davet “2. Uluslararası Yürütme Komitesi Toplantısı” Gerçekleştirildi “Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi” Gerçekleştirildi Açılış Toplantısı ve Konferansı (15-17 Ocak 2018) ISEKI Gıda Derneği tarafından hazırlanan gazetenin Temmuz 2018 sayısında POSTHARVEST projesi hakkında bilgilere yer verilmiştir 5. ISEKI Uluslararası Gıda Konferansı POSTHARVEST proje sunumu Proje Kapsamında İncir Bahçe Günü Etkinliği Gerçekleştirildi Yıldıray İstanbullu İspanya'nın "ALIMENTACIÓN" Dergisine Proje ile İlgili Açıklamalarda Bulundu Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali Lansmanı Buluşma Adresi Avusturya Oldu Proje Kapsamında Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi Konulu Eğitim İspanya'da Gerçekleştirildi 4. Yürütme Komitesi Toplantısı (14-16 Mayıs 2019) Murcia/İspanya

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Enstitümüz koordinatörlüğünde yürütülen  "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" isimli AB Stratejik Ortaklık projesi kapsamında Romanya Galati Üniversitesi’nde 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde “2. Uluslararası Yürütme Komitesi Toplantısı”  gerçekleştirildi. 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş., Bursa Ticaret Borsası, İspanya’dan Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi, Galati Üniversitesi ve Avusturya’dan ISEKI-Gıda Derneği’nden yetkililerin katıldığı toplantıda; projenin ilk altı ayında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılmış ve proje takvimi, bütçe, fikri çıktılar, yaygınlaştırma faaliyetleri ve hazırlanacak olan ara rapor ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje takvimine uygun olarak projenin gelecek dönem faaliyetlerinin planlaması yapılmıştır. 
24 ay sürecek olan proje sonucunda; meyve ve sebzelerin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat ve hasat sonrası sektör çalışanlarının mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan yenilikçi eğitim materyalleri geliştirerek hasat sonrası kayıpların azaltılması amaçlanmaktadır.